2011. október 16., vasárnap

Kétszer kettő néha öt!?

Pénteken részt vettem egy középiskolában a DIA (www.i-dia.org) Szólj be(le)! programján, amelynek célja, hogy fiataloknak lehetőséget biztosítson bizonyos kérdésekben a véleményük kifejtésére, sőt, azt el is juttatják egy tanulmány formájában az Európai Bizottsághoz is. A programon az egyik részvevő a következő mondatot fogalmazta meg:
"Ha tudom, hogy azt várja el tőlem a tanár, hogy ezt és ezt visszamondjam, akkor minek gondolkozzak rajta?"
A mondat elgondolkoztatott. Vajon meg lehet tanítani a diákokat nem gondolkozni egy problémáról és ha igen, akkor hogyan tesszük ezt?
Laupa és Becker* pszichológusok is éppen hasonló kérdést tettek fel, amikor harmadikos és ötödikes tanulókat vizsgáltak. A vizsgálatban három jegyű számokkal kellett a diákoknak számolniuk. Csak olyan tanulók kerülhettek be a kutatásba, akik jó szinten voltak képesek a műveletek elvégzésére (tehát jó matekosok.)
A felmérést követően új számolási technikát tanítottak a résztvevő gyerekeknek, egyik felüknek helyeset, másikuknak helytelent. A helyes és helytelen csoporton belül is két külön csoportot alkottak: egyik csoportnak tekintélyelvű módon vezették be az új számolási technikát, a másiknak nem.

Forrás: ujkep.net

Az eredmények megdöbbentően összecsengenek a fent idézet tanuló gondolatával. Azon tanulók, akik helytelen technikát kaptak, ráadás mindezt tekintélyelvű módon, azoknak a kétharmada fogadta el a helytelen végeredményt (ezáltal a számolási technikát) helyesnek, még akkor is, amikor megmutatták neki a korábban helyesen kiszámolt eredményt. Ezzel szemben annak a csoportnak a tagjai, amelyek nem tekintélyelvű oktatásban részesültek, szinte elenyésző számban tekintették az új számolási technikát helyesnek.

Mi következik tehát mindebből? Az, hogy a mostanában olyan nagyon hiányolt tanári tekintély az egyik akadályozója a problémákról való gondolkodásnak. A diákok - különösen ép intellektus mellett - könnyen megtanulják, megszokják, hogy létezik egy "valós világ" és egy "iskolai világ", a kettő pedig sokszor nincs összhangban egymással. A tanári tekintély mellett már az sem zavaró, hogy ami eddig helyes volt, az helytelenné válik pusztán azért, mert valaki azt mondta.

Forrás: godollo.olx.hu

Ez különösen nagy veszteséget okoz a tanulási zavarokkal küzdő tanulók számára. Nekik ugyanis gyakran egyedi, eltérő megoldási technikák, tanulási stratégiák, problémamegoldási kísérletek azok, amelyek meghozzák a sikert. Sőt, a kifejezetten egyedi sajátosságokat mutató képességstruktúrájuknak köszönhetően, kifejezetten szükségesek az egyedi és sajátos megoldások, gondolkodást segítő technikák és eszközök. Az "egyetlen helyes és üdvözítő út" pedagógiája azonban megfosztja őket (és mindenki mást) a kritikus gondolkodás képességétől. Ennek következményeként elvesztik azt a képességüket, hogy a matematikai vagy éppen olvasási problémák megoldásában a valós életben szerzett tapasztalataikat felhasználják. Így már érthető, hogy bár a valós életben 2*2 mindig 4, de a matekórán nem!

* Idézi: Csíkos Cs.: Metakogníció (2007)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése